Якщо ви отримуєте повідомлення про помилку "No such entity.", "No such entity with" або "No such entity with customerId" в Magento 2, проблема зазвичай виникає під час спроби завантажити неіснуючий об'єкт за допомогою класу сховища Magento 2.

Щоб вирішити цю поширену помилку в Magento, відкрийте файл

vendor/magento/framework/Exception/NoSuchEntityException.php

і на початку методу __construct тимчасово додайте debug backtrace code:

foreach (debug_backtrace() as $_stack) {
    echo ($_stack["file"] ? $_stack["file"] : '') . ':' .
        ($_stack["line"] ? $_stack["line"] : '') . ' - ' .
        ($_stack["function"] ? $_stack["function"] : '');
}
exit();

приклад:

public function __construct(Phrase $phrase = null, \Exception $cause = null, $code = 0)
{
    foreach (debug_backtrace() as $_stack) {
        echo ($_stack["file"] ? $_stack["file"] : '') . ':' .
            ($_stack["line"] ? $_stack["line"] : '') . ' - ' .
            ($_stack["function"] ? $_stack["function"] : '');
     }
    exit();

    if ($phrase === null) {
        $phrase = new Phrase('No such entity.');
    }
    parent::__construct($phrase, $cause, $code);
}

збережіть файл та оновіть сторінку.

Ви побачите debug backtrace, яка дозволить вам визначити джерело проблеми, і ви зрозумієте, як це виправити.

Зазвичай сторонні розширення Magento 2 призводять до цієї проблеми, тому ви можете замінити їхній код і додати виняток "try-catch".

Не забудьте повернути зміни у файл NoSuchEntityException.php після завершення.