Створюючи правила динамічних категорій в Magento 2, ви полегшуєте процес управління продуктами. Відповідно до цих правил ваші продукти в Magento 2 автоматично додаватимуться до динамічних категорій за певних умов.

Це дозволить вам створювати автоматичні категорії, такі як Brands, Sale, Newly Added, Most Rated тощо на основі різних атрибутів продукту.

Для того, щоб додати нове правило динамічної категорії в роширенні Magento 2 Dynamic Category, виконайте наступні кроки:

1. Підіть в Catalog > Dynamic Category > Rules.

Magento 2 Dynamic Category

2. Натисніть кнопку Add New Rule, щоб створити нове правило динамічної категорії.

Magento 2 add new dynamic category rule

3. Ввімкніть правило.

4. Задайте Rule Name та додайте Description, якщо хочете, хоча це поле є необов’язковим.

5. Вкажіть Priority, яка визначає спосіб обробки правила. Чим більше число, тим пізніше буде опрацьоване правило.

6. Виберіть Categories Type - Static у випадку якщо ви вже створили категорію в Magento та Pattern якщо ви хочете створити категорію автоматично базуючись на шаблоні атрибута продуктів (product attribute pattern). 

New Dynamic Category Rule

7. Виберіть Категорію, до якої ви хочете застосувати правило та додати продукти.

8. Прив'яжіть правило до певних Веб-сайтів.

9. Виберіть як саме застосовувати правило у полі Apply By

  • On Product Save — правило буде застосовуватись кожного разу коли ви зберігаєте продукт, якщо він підпадає під умови правила. 
  • Cron — правило буде застосовуватись при виконанні крону, якщо він знайде продукти, що відповідають умовам правила. Крон виконується раз в день.
  • Manually — правило буде застосовуватись після того як ви натиснете кнопки "Apply Rules" або " Save and Apply".

New Category for Magento

10. Увімкніть опцію Remove Products from Other Categories, якщо ви хочете, щоб продукти, створені правилом, знаходились лише в динамічній категорії та були видалені зі своїх початкових категорій.

11. Увімкніть опцію Remove Other Products from Category, якщо ви хочете, щоб усі раніше додані продукти у цій категорії було видалено і додано лише нові згенеровані правилом.

12. Виберіть Use Products from Catalog Price Rules.

Примітка: коли ви вирішите їх використовувати, переконайтеся, що catalog price rules активні та задані для групи користувачів - Guests.

Magento 2 dynamic category products

13. Задайте Product Conditions, за яких продукти автоматично додаватимуться до обраних категорій.

Примітка: якщо ви не бачите атрибута, який хочете використати для динамічного правила категорії, вам потрібно додати атрибут продукту до Sales Rules Conditions.

Magento 2 Dynamic Category Rules Conditions.

Після того як завершите ви отримаєте сповіщення про успішне створення правила та побачите його в списку правил категорії. Однак вам також потрібно натиснути кнопку Apply Rules, щоб правило було застосовано негайно, або почекати деякий час, поки cron застосує правила та оновить категорії продуктів.

Magento 2 apply dynamic category rules