Якщо вам потрібно оновити розширення Magento 2 Admin Email Notifications від Magefan, будь ласка, виконайте наведені нижче дії.

Примітка: інструкції з оновлення залежать від методу, яким було встановлено розширення Admin Email Notifications.

Оновлення через composer

Якщо модуль Admin Email Notifications було встановлено через композер (перевірте чи існує папка vendor/magefan/module-admin-notifications), тоді вам потрібно запустити ці прості CLI команди в каталозі Magento 2:

composer remove magefan/module-admin-notifications
composer require magefan/module-admin-notifications ^x.x.x
# замініть x.x.x на версію яку ви хочете використовувати
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: якщо ви не хочете, щоб ваш веб-сайт був недоступний під час розгортання статичного контенту, спробуйте команди для zero downtime deployment.

Оновлення через FTP

Якщо модуль Admin Email Notifications було встановлено через FTP (перевірте чи існує папка app/code/Magefan/AdminNotifications), тоді виконайте наступні команди: 

1. Завантажте останню версію архіву розширення Admin Email Notifications з magefan.com.

2. Вилучіть архів.

3. Зробіть резервну копію папки app/code/Magefan/AdminNotifications на своєму сервері та видаліть її.

4. За допомогою FTP скопіюйте папку app з архіву до каталогу Magento 2. 

Install Magento 2 Extension Using FTP

5. Запустіть CLI команди оновлення в каталозі Magento 2:

php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy