Наявність кількох типів продуктів у каталозі допомагає урізноманітнити клієнтський досвід у вашому магазині. Збірний продукт є одним із багатьох варіантів, які ви можете запропонувати. Загалом він складається з простих і віртуальних продуктів, які можна налаштувати відповідно до вподобань клієнтів. Вони можуть обрати розмір, вагу, колір тощо, щоб отримати саме той продукт, який їм подобається.

Незважаючи на те, що ви можете створювати збірні продукти з адмін панелі, створення їх програмним шляхом займе значно менше часу. Тому, у цій статті ви дізнаєтесь, як це зробити.

Використайте описаний нижче метод, щоб створити збірні продукти в Magento 2 програмно.

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
use Magento\Framework\App\Bootstrap;
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
$bootstrap = Bootstrap::create(BP, $_SERVER);
$objectManager = $bootstrap->getObjectManager();
$state = $objectManager->get(\Magento\Framework\App\State::class);
$state->setAreaCode('frontend');
try {
$bundleProduct = $objectManager->create(\Magento\Catalog\Api\Data\ProductInterface::class);
$bundleProduct
->setStoreId(0)//you can set data in store scope
->setWebsiteIds(array(1))//website ID the product is assigned to, as an array
->setAttributeSetId(4)//ID of a attribute set named 'default'
->setTypeId('bundle')//product type
->setCreatedAt(strtotime('now'))//product creation time
//->setUpdatedAt(strtotime('now')) //product update time
->setSkuType(0)//SKU type (0 - dynamic, 1 - fixed)
->setSku('bundle')//SKU
->setName('Test Bundle Product')//product name
->setWeightType(0)//weight type (0 - dynamic, 1 - fixed)
//->setWeight(4.0000)
->setShipmentType(0)//shipment type (0 - together, 1 - separately)
->setStatus(1)//product status (1 - enabled, 2 - disabled)
->setVisibility(\Magento\Catalog\Model\Product\Visibility::VISIBILITY_BOTH)//catalog and search visibility
->setManufacturer(83)//manufacturer id
->setColor(24)//color id
->setNewsFromDate('01/01/2020')//product set as new from
->setNewsToDate('12/31/2020')//product set as new to
->setCountryOfManufacture('IN')//country of manufacture (2-letter country code)
->setPriceType(0)//price type (0 - dynamic, 1 - fixed)
->setPriceView(0)//price view (0 - price range, 1 - as low as)
->setSpecialPrice(50.00)//special price in form 11.22 special price in percentage of original price
->setSpecialFromDate('01/01/2020')//special price from (MM-DD-YYYY)
->setSpecialToDate('12/31/2020')//special price to (MM-DD-YYYY)
//only available if price type is 'fixed'/
//->setPrice(11.22) //price, works only if price type is fixed
//->setCost(22.33) //price in form 11.22
//->setMsrpEnabled(1) //enable MAP
//->setMsrpDisplayActualPriceType(1) //display actual price (1 - on gesture, 2 - in cart, 3 - before order confirmation, 4 - use config)
//->setMsrp(99.99) //Manufacturer's Suggested Retail Price
//->setTaxClassId(4) //tax class (0 - none, 1 - default, 2 - taxable, 4 - shipping)
//only available if price type is 'fixed'/
->setMetaTitle('test meta title')
->setMetaKeyword('test meta keyword')
->setMetaDescription('test meta description')
->setDescription('This is a long description')
->setShortDescription('This is a short description')
->setMediaGallery(array('images' => array(), 'values' => array()))//media gallery initialization
->setStockData(array(
'use_config_manage_stock' => 1, //'Use config settings' checkbox
'manage_stock' => 1, //manage stock
'is_in_stock' => 1, //Stock Availability
)
)
->setCategoryIds(array(4, 10)); //assign product to categories

// Set bundle product items
$bundleProduct->setBundleOptionsData(
[
[
'title' => 'Bundle Test Items 1',
'default_title' => 'Bundle Test Items 2',
'type' => 'select',
'required' => 1,
'delete' => '',
],
[
'title' => 'Bundle Test Items 2',
'default_title' => 'Bundle Test Items 2',
'type' => 'select',
'required' => 1,
'delete' => '',
]
]
)->setBundleSelectionsData(
[
[
['product_id' => 1, 'selection_qty' => 1, 'selection_can_change_qty' => 1, 'delete' => ''],
['product_id' => 3, 'selection_qty' => 1, 'selection_can_change_qty' => 1, 'delete' => ''],
],
[
['product_id' => 2, 'selection_qty' => 1, 'selection_can_change_qty' => 1, 'delete' => ''],
['product_id' => 4, 'selection_qty' => 1, 'selection_can_change_qty' => 1, 'delete' => ''],
],
]
);
if ($bundleProduct->getBundleOptionsData()) {
$options = [];
foreach ($bundleProduct->getBundleOptionsData() as $key => $optionData) {
if (!(bool)$optionData['delete']) {
$option = $objectManager->create(\Magento\Bundle\Api\Data\OptionInterface::class);
$option->setData($optionData);
$option->setSku($bundleProduct->getSku());
$option->setOptionId(null);

$links = [];
$bundleLinks = $bundleProduct->getBundleSelectionsData();

if (!empty($bundleLinks[$key])) {
foreach ($bundleLinks[$key] as $linkData) {
if (!(bool)$linkData['delete']) {

/** @var \Magento\Bundle\Api\Data\LinkInterface $link */
$link = $objectManager->create(\Magento\Bundle\Api\Data\LinkInterface::class);
$link->setData($linkData);
$linkProduct = $objectManager->get(\Magento\Catalog\Api\ProductRepositoryInterface::class)->getById($linkData['product_id']);
$link->setSku($linkProduct->getSku());
$link->setQty($linkData['selection_qty']);

if (isset($linkData['selection_can_change_qty'])) {
$link->setCanChangeQuantity($linkData['selection_can_change_qty']);
}
$links[] = $link;
}
}
$option->setProductLinks($links);
$options[] = $option;
}
}
}

$extension = $bundleProduct->getExtensionAttributes();
$extension->setBundleProductOptions($options);
$bundleProduct->setExtensionAttributes($extension);
}

$bundleProduct->save();
echo 'success';

} catch (\Exception $e) {
$objectManager->get(\Psr\Log\LoggerInterface::class)->info($e->getMessage());
echo $e->getMessage();
}

Ну як, складно? 

Якщо ви надаєте перевагу створенню збірних продуктів у Magento 2 програмно — ось дієвий метод! Можете сміливо використовувати це рішення, щоб оптимізувати процес створення збірних продуктів у вашому магазині.

Якщо ви хочете дослідити цю тему детальніше, ви також можете навчитися створювати згруповані продукти в Magento 2 програмно.