Ви можете встановити Magento POS System від Magefan через composer або архів.

Бажаєте, щоб ми встановили для вас POS систему? Наші девелопери зроблять це замість ваc – перегляньте наш інсталяційний сервіс.

Примітка: якщо ви хочете встановити POS Plus, перейдіть до Magefan Account > My Downloads > Install via Composer, щоб отримати інструкції з встановлення через composer.

Встановлення через composer (рекомендовано)

  1. Відкрийте командний рядок.
  2. За допомогою команди "cd" перейдіть до кореневого каталогу Magento 2.
  3. Запустіть CLI команди:
composer config repositories.magefan-pos-m2 composer https://46QpEMZJ8rjtfR0WbZ7b6oNdx9cw8bNX:fCmVkLKCEOcIR7UMf89kwPWRkiqrOP0Z@magefan.com/repo/
composer require magefan/module-pos
# Authentication required (repo.magento.com)
# Get your Magento Marketplace authentication keys or use these:
# Username: 7c018006799466c681ad507e27904677
# Password: 289077c86e811661a8f7751828485d3a
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: навіть якщо ви встановлюєте POS систему через composer, вам потрібно завантажити архів системи та скопіювати папку pub у pub/pos вручну.

Встановлення через архів та FTP

  1. Завантажте ZIP-архів розширення. 
  2. Вилучіть файли.
  3. Скопіюйте папки app та pub з архіву у свою папку Magento 2.
    Magento 2 POS System
  4. У командному рядку за допомогою "cd" перейдіть до кореневого каталогу Magento 2.
  5. Запустіть команди CLI:
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: якщо ви не хочете, щоб ваш веб-сайт був недоступний під час розгортання статичного контенту, спробуйте команди для zero downtime deployment.

POS Nginx Virtual Host Configuration

Якщо ви використовуєте веб-сервер Nginx, вам потрібно змінити віртуальний хост вашого домену та додати цю додаткову секцію:

## PHP entry point for POS application
location ~* ^/pos($|/) {
    location ~ ^/pos/index.php {
        fastcgi_split_path_info ^(/update/index.php)(/.+)$;
      fastcgi_pass fastcgi_backend;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        include fastcgi_params;
   }
}

перед цією:

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

Не забудьте зберегти зміни та перезапустити Nginx, виконавши команду:

sudo service nginx restart

Після встановлення POS системи перевірте інструкції з налаштування, щоб створити store locations, термінали і касирів, а також знайдіть вітрину POS за шляхом mydomain.com/pos/.