Приклади деяких запитів GraphQL для блогу Magento 2 представлені в цій статті. За допомогою цих запитів ви зможете витягнути необхідні дані блогу для прогресивної веб-програми (PWA). Запити легко тестуються в ChromeiQL - розширенні браузера Chrome.

Зауважте, що додаток Magento 2 Блог GraphQL слід спочатку встановити.

Щоб перевірити повну схему Blog GraphQL, перегляньте файл schema.graphqls.

 GraphQL запит публікації головної сторінки блогу

Запит:

query GetPosts ($currentPage: Int $pageSize: Int) {
  blogPosts (currentPage: $currentPage pageSize: $pageSize sort: ["DESC"]) {
    total_count
    items {
      post_id
      title
      short_filtered_content
      author {
        author_id
        name
        author_url
      }
      post_url
      creation_time
      tags {
        tag_id
        title
        tag_url
      }
      categories {
        category_id
        title
        category_url
      }
    }
    total_pages
  }
}

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5
}

Результат:

Як результат, ви отримаєте дані для перших 5 публікацій блогу, які мають відображатися на першій сторінці.

Index graphql test

GraphQL запит публікацій категорії блогу

За допомогою цього запиту ви отримаєте публікації для певної категорії блогу, використовуючи ідентифікатор категорії або ідентифікатор URL-адреси категорії.

Запит:

query GetPosts ($currentPage: Int $pageSize: Int $categoryId: String) {
  blogPosts (currentPage: $currentPage pageSize: $pageSize sort: ["DESC"] filter: {category_id: {eq: $categoryId}}) {
   total_count
   items {
     post_id
     title
     short_filtered_content
     author {
       author_id
       name
       author_url
     }
     post_url
     creation_time
     tags {
       tag_id
       title
       tag_url
     }
     categories {
       category_id
       title
       category_url
     }
   }
   total_pages
 }
 blogCategory (id: $categoryId) {
   title
   content
 }
 }
}
}

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5,
"categoryId":"fashion-show"
}

Результат:

Category graphql test

GraphQL запит публікацій автора блогу

За допомогою цього запиту ви отримаєте дані публікацій автора, використовуючи ідентифікатор автора або ідентифікатор URL-адреси автора.

Запит:

query GetPosts ($currentPage: Int $pageSize: Int $authorId: String) {
blogPosts (currentPage: $currentPage pageSize: $pageSize sort: ["DESC"] filter: {author_id: {eq: $authorId}}) {
  total_count
  items {
    post_id
    title
    short_filtered_content
    author {
      author_id
      name
      author_url
    }
    post_url
    creation_time
    tags {
      tag_id
      title
      tag_url
    }
    categories {
      category_id
      title
      category_url
    }
  }
  total_pages
}
blogAuthor(id: $authorId) {
  name
}
}

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5,
"authorId":"store-administrator"
}

Результат: 

Author graphql test

GraphQL запит публікацій за тегами блогу 

За допомогою цього запиту ви отримаєте список публікацій, що містять відповідний тег, використовуючи ідентифікатор тегів або ідентифікатор URL-адреси тегу.

Запит:

query GetPosts ($currentPage: Int $pageSize: Int $tagId: String) {
  blogPosts (currentPage: $currentPage pageSize: $pageSize sort: ["DESC"] filter: {tag_id: {eq: $tagId}}) {
    total_count
    items {
      post_id
      title
      short_filtered_content
      author {
        author_id
        name
        author_url
      }
      post_url
      creation_time
      tags {
        tag_id
        title
        tag_url
      }
      categories {
        category_id
        title
        category_url
      }
    }
    total_pages
  }
  blogTag (id: $tagId) {
    title
    content
  }
}

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5,
"tagId": "bags"
}

Результат:

Tags graphql test

GraphQL запит публікацій у пошуку

За допомогою цього запиту ви отримаєте список публікацій, пов’язаних із словом, яке ви шукаєте.

Запит:

query GetPosts ($currentPage: Int $pageSize: Int $searchQuery: String) {
    blogPosts (
      currentPage: $currentPage 
      pageSize: $pageSize 
      sort: ["DESC"]
      filter: {search: {eq: $searchQuery}}
    ) {
      total_count
      items {
        post_id
        title
        short_filtered_content
        author {
          author_id
          name
          author_url
        }
        post_url
        creation_time
        tags {
          tag_id
          title
          tag_url
        }
        categories {
          category_id
          title
          category_url
        }
      }
      total_pages
    }
  }

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5,
"searchQuery:":"good"
}

Результат:

Search graphql test

Дані окремої публікації блогу

За допомогою цього запиту ви зможете отримати публікацію блогу за її ідентифікатором чи ідентифікатором її URL.

Запит:

query GetPost ($postId: String) {
        blogPost (id: $postId) {
          post_id
          meta_title
          meta_description
          title
          filtered_content
          author {
            author_id
            name
            author_url
          }
          post_url
          creation_time
          tags {
            tag_id
            title
            tag_url
          }
          categories {
            category_id
            title
            category_url
          }
        }
      }

Змінна:

{
"postId": "kaytips-when-in-dubai"
}

Результат:

Post graphql test

GraphQL запит категорій в бічній панелі

За допомогою цього запиту ви зможете отримати список категорій блогу.

Запит:

{
  blogCategories {
    items {
      category_id
      title            
      category_url
    }
  }
}

Результат:

GraphQL sidebar category test

 GraphQL запит останніх публікацій в бічній панелі

За допомогою цього запиту ви зможете отримувати останні публікацій в блозі.

Запит:

query GetPosts ($pageSize: Int) {
  blogPosts (pageSize: $pageSize sort: ["DESC"]) {
    items {
      post_id
      title
      post_url
    }
  }
}

Результат:

GraphQL resent posts test

GraphQL запит тегів в бічній панелі

 За допомогою цього запиту ви зможете отримати теги блогу.

Запит:

{
  blogTags {
    items {
      tag_id
      title
      tag_url
    }
  }
}

Результат:

GraphQL sidebar tags test

GraphQL запит архіву

За допомогою цього запиту ви отримаєте список публікацій, пов’язаних з датою публікації.

Запит:

query GetPostArchive ($currentPage: Int $pageSize: Int $date: String) {
  blogPosts (
    currentPage: $currentPage
    pageSize: $pageSize
    sort: ["DESC"]
    filter: {publish_time: {like: $date}}
  ) {
    total_count
    items {
      post_id
      title
      short_filtered_content
      featured_image
      author {
        author_id
        name
        author_url
      }
      post_url
      publish_time
      tags {
        tag_id
        title
        tag_url
      }
      categories {
        category_id
        title
        category_url
      }
    }
    total_pages
  }
}

Змінні:

{
"currentPage": 1,
"pageSize": 5,
"date": "2021-06%"
}

Результат:

GraphQL Test Blog Archive