Для того, щоб налаштувати дерево категорій блогу Magento 2, перейдіть в Admin Panel > Stores  > Configuration  > Magefan Extensions  > Blog > Sidebar та знайдіть розділ Categories Widget.

Віджет Категорій

1. Ввімкніть або Вимкніть віджет.

2. Включіть опцію Display Number Of Posts, якщо ви хочете щоб кількість публікацій показувалась біля посилання категорії. 

3. Maximum Depth визначає кількість шарів категорій і підкатегорій, які будуть відображатися в дереві категорій. (наприклад, якщо задати тут 2, за винятком батьківської категорії "Fashion", буде показана також підкатегорія "Fashion show")

4. Задайте Sort Order щоб керувати розташуванням віджета на вітрині магазину. Чим більше число, тим нижче віджет буде відображатися у бічній панелі.

Коли закінчите не забудьте Зберегти Налаштування та очистити кеш.

Magento 2 blog category tree configuration

5. Перевірте Category Tree на вітрині.

Magento 2 blog category tree