Певні розширення Magento 2 можуть більше не використовуватися у вашому магазині. Причини можуть бути різними. Деякі модулі з часом стають неактуальними або ж не мають важливого для вас функціоналу. Ось чому може виникнути потреба видалити розширення Magento 2.

Є два способи видалення модулів у Magento. Це можна зробити або вручну, або через composer. Давайте детальніше розглянемо кожен із них.

Видалення розширення Magento 2 через composer

Для того, щоб видалити модуль Magento 2 розташований у папці vendor/vendor-name/module-name:

1. Під'єднайтеся до кореневої папки Magento через SSH.

2. Знайдіть розширення, яке ви хочете видалити, використавши таку команду:

php bin/magento module:status

3. Вимкніть розширення:

php bin/magento module:disable <ExtensionProvider_ExtensionName> --clear-static-content
php bin/magento setup:upgrade

4. Підіть у ваш файл composer.json, щоб знайти composer назву розширення і тоді видаліть його:

composer remove vendor-name/module-name

5. Запустіть команди CLI:

php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: якщо ви не хочете, щоб ваш веб-сайт був недоступний під час розгортання статичного контенту, спробуйте команди для zero downtime deployment.

Видалення розширення Magento 2 вручну

Якщо модуль Magento, який ви хочете видалити, знаходиться в папці app/code/VendorName/ModuleName, виконайте такі кроки:

1. Використайте SSH, щоб під'єднатися до кореневої папки Magento.

2. Запустіть таку команду:

php bin/magento module:status

і знайдіть внутрішню назву розширення, яке ви хочете видалити.

3. Вимкніть розширення

php bin/magento module:disable <ExtensionProvider_ExtensionName> --clear-static-content
php bin/magento setup:upgrade

4. Видаліть файли модуля Magento:

cd app/code/<ExtensionProvider>/
rm -rf <ExtensionName>

Примітка: деякі розширення від одного вендора можуть бути взаємозалежними. Певні розширення можуть слугувати основою для інших модулів того ж виробника. Тож вам потрібно перевірити ці залежності перед видаленням розширень Magento та створити Magento backup.

Ось так можна видалити розширення в Magento 2. Просто оберіть метод, який краще підходить для вашого конкретного випадку і ретельно дотримуйтеся вказівок.