Щоб встановити Elasticsearch 7 на Ubuntu 20.04, будь ласка, виконайте ці прості команди, одна за одною у терміналі:

sudo apt -y install gnupg
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

sudo apt -y install apt-transport-https
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
sudo apt update
sudo apt -y install elasticsearch

По замовчуванню Elasticsearch використовує 2GB оперативної пам'яті для JVMю Якшо ваш сервер чи комп'ютер має не великий об'єм RAM ви можете зменшити її використання до 1gb чи 512mb. Щоб зробити це, відредагуйте jvm.options файл, виконайте команду:

sudo nano /etc/elasticsearch/jvm.options

і змініть

-Xms2g
-Xmx2g

на

-Xms1g
-Xmx1g

Збережіть jvm.options файл.

Далі увімкніть і запустіть elasticsearch сервіс, виконавши команду:

sudo systemctl enable elasticsearch.service && sudo systemctl restart elasticsearch.service

Після цього ви можете перевірити статус elasticsearch і переконатись, що він працює. Виконайте команду:

systemctl status elasticsearch.service

Якщо все добре, ви повинні побачити подібне повідомлення:

● elasticsearch.service - Elasticsearch
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; vendor>
Active: active (running) since Sun 20XX-11-14 10:23:20 EET; 1s ago
Docs: https://www.elastic.co
Main PID: 14009 (java)
Tasks: 65 (limit: 18364)
Memory: 719.1M
CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
└─14009 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xshare:auto -Des.ne>