Як додати новий stock в Magento 2?

Створивши нові inventory sources або товарні ресурси, ви можете згрупувати їх у stocks або товарні резерви. Це ще одна функція Magento 2 MSI, яка допоможе вам належним чином керувати вашими товарими. Якщо у вас є кілька товарних ресурсів, дуже важливо відстежувати придатну для продажу кількість товарів і зіставляти товарні ресурси з каналами продажів.

У цій статті ми розглянемо, що таке stocks та як їх можна додати в Magento.

Що таке stock в Magento?

По суті, товарний резерв (stock) — це віртуальне відображення товарних ресурсів і ваших продуктів. Товарні резерви допомагають вам відстежувати кількість наявних продуктів і керувати їх доставкою в різні локації.

Ви можете прив'язати кілька товарних ресурсів і каналів збуту (sales channels) до одного товарного резерву (source). Але майте на увазі, що один канал збуту може бути пов'язаний лише з одним товарним резервом. У цьому контексті канал збуту – це фактично ваш веб-сайт Magento.

Під час початкового налаштування ви побачите Default stock, до якого ваші товарні ресурси та веб-сайти прив'язані за замовчуванням. Ви не можете вимкнути або видалити його, оскільки це частина Single Source mode.

Примітка: якщо ви відпишете товарний ресурс або канал збуту й не додаєте їх до будь-якого іншого товарного резерву, їх буде автоматично прив'язано до Default stock. 

Як додати новий stock в Magento 2?

1. Підіть у Stores > Inventory > Stocks і натисніть Add New Stock.

Magento 2 Stocks

2. Заповніть розділ General information. Створіть унікальне ім'я (Name) для вашого товарного резерву.

General Stock Settings in Magento

3. Налаштуйте канали збуту (Sales Channels). Додайте веб-сайти, які ви хотіли б підписати до товарного резерву

Якщо ви оберете канал збуту, який вже прив'язаний до певного товарного резерву, його буде відписано від попереднього резерву та додано до того, який ви зараз створюєте.

Magento 2 Sales Channels

4. Перейдіть до розділу Sources і натисніть Assign Sources

Add Source to Stock in Magento

5. Оберіть товарні ресурси (sources), які ви хотіли б підписати до цього резерву і натисніть Done.

Assigning Stock to Source

5. Змінюйте розташування доданих товарних ресурсів ( їх можна переміщувати зверху вниз або навпаки за допомогою інструмента перетягування), щоб встановити пріоритетність кожного товарного ресурсу під час доставки.

Source Asssigned to Stock Magento

Коли закінчите заповнювати усі поля, не забудьте натиснути Save&Continue. І ось ви успішно додали новий товарний резерв в Magento!

Також важливо пам’ятати, що ви можете видаляти товарні резерви (stocks), але не вимикати їх. Якщо є така потреба, ви можете просто відредагувати всю додану інформацію та прив'язати нові товарні ресурси та канали збуту.

Завдяки Magento 2 MSI stocks ви можете економніше організовувати доставку, легко відстежувати придатну для продажу кількість продуктів і належним чином керувати товарними ресурсами та каналами збуту.