Якщо ви вирішили видалити розширення Magento 2 Admin View, будь ласка, виконайте наступні кроки. Ви також можете зв'язатись з нашою командою для отримання безкоштовної консультації у випадку, якщо у вас виникнуть проблеми з розширенням Magefan.

Видалення файлів розширення

Інструкції щодо видалення файлів залежать від способу яким розширення було встановлено.

1. Якщо ви можете знайти файли розширення у папці    

app/code/Magefan/AdminView

тоді видаліть цю папку. 

2. Якщо розширення було встановлено через композер та його файли знаходяться в папці      

vendor/magefan/module-admin-view

тоді запустіть наступну композер команду CLI , щоб видалити її        

composer remove magefan/module-admin-view

Після видалення файлів розширення запустіть ці CLI команди Magento: 

php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: якщо ви не хочете, щоб ваш веб-сайт був недоступний під час розгортання статичного контенту, спробуйте команди для zero downtime deployment.

Видалення даних розширення (необов’язково)

Увага! Це очистить усі дані та налаштування розширення Admin View.

1. Про всяк випадок, будь ласка, зробіть повне резервне копіювання (dump) вашої бази даних Magento 2.

2. Виконайте наступні запити MySQL, щоб видалити дані розширення. Наприклад, ви можете використовувати для цього phpMyAdmin.

DELETE FROM setup_module WHERE module = "Magefan_AdminView"; 
DELETE FROM `patch_list` WHERE `patch_list`.`patch_name` LIKE '%Magefan\AdminView%'; DELETE FROM core_config_data WHERE path LIKE 'mfadminview/%';