Базові команди Linux

pwd - відображає інформацію про поточне знаходження у файловій системі (шлях директорії (папки) у якій ви знаходитесь);

dir, ls - показує список файлів і папок у поточній директорії;

cd (change directory - змінити поточну директорію) дозволяє перейти у іншу папку;

Наприклад:

cd ../ - перейде у папку на рівень вище;
cd foo - перейде у дочірню папку "foo";
cd /var - перейде папку "var", що знаходиться у корені файлової системи;

touch fine_name - створення нового файлу з назвою "fine_name";

mkdir dir_name - створення нової папки "dir_name" у поточній директорії;

rm file_name (remove - видалити) - видалення файлу "file_name";

rm -r dir_name - видалення папки "dir_name";

cp origin_name new_name (copy - копіювати) - копіювання файлів і папок;

mv old_name new_name - перенесення файлів і папок;

ln -s origin_name link_name - створення символьного посилання;

Пошук за вмістом

Для пошуку файлу за вмістом використовуйте команду:

grep -rnw 'path' -e 'some text'

Скористуйтеся модифікатором l, щоб відобразити лише список файлів, у яких знайдено співпадіння:

grep -rnwl 'path' -e 'some text'

Якщо файли відсутні,  виконайте команду лише з параметром r або rl:

grep -rl 'path' -e 'some text'

Пошук за назвою

Для того, щоб знайти файл за назвою виконайте команду:

find -name file.txt

Пошук за розміром

Щоб знайти файл за розміром виконайте наступну команду:

find ./ -xdev -type f -size +5M

Пошук за датою

Для того, щоб знайти файл за датою модифікації (кількість днів з моменту модифікації) необхідно використати команду:

find -type f -mtime -7

Архівування та розархівування

Для архівування та розарархівування файлів чи папок радимо використовувати команду tar, яка функіональніша, ніж zip, unzip.

Команда:

tar -cvzf archive_name.tar.gz path1 path2 --exclude="path1/subfolder"

дозволяє створити .tar.gz архів-файл із файлів та папок. Можна вказати більше одного шляху (директорії чи файлу), який необхідно заархівувати, а також  в параметрі --exclude вказати шлях, який не повинен потрапити у архів. Якщо потрібно, щоб декілька шляхів не потрапило в архів, напишіть кілька параметрів  --exclude, один за одним. Наприклад:

tar -cvzf archive_name.tar.gz path1 --exclude="path1/subfolder" --exclude="path1/db.sq"

У команді tar опції cvzf розшифровуються так:

с (--create) - створити новий архів;
v (--verbose) - виводити інформацію про хід архівування. Цей параметр можна не вказувати, якщо не хочете отримувати детальної інформації під час процесу архівування;
z (--gzip) - використовувати стиснення файлів. Якщо не хочете, щоб файли потрапляли у архів стисненими (компресованими), не використовуйте цей параметер.

Щоб розархівувати .tar.gz архів виконайте команду:

tar -xvzf archive_name.tar.gz

Робота з дампом бази даних

Для створення дампу (резервної копії) бази даних, виконайте команду

mysqldump -uDB_USER_NAME -hDB_HOST -pDB_USER_PASSWORD DB_NAME > DUPM_FILE.sql

Параметри:

-u - вказує на назву користувача бази даних. Задайте його значення (БЕЗ ПРОБІЛУ!) після параметра -u, те саме стосується й інших параметрів;

-h - вказує на хост сервера баз даних (ip бази даних). Якщо сервер баз даних знаходиться на тому ж сервері (localhost чи 127.0.0.1), цей параметр можна не вказувати;

-p - дозволяє вказати пароль користувача бази даних Рекомендуємо: з міркувань безпеки, не вказуйте пароль користувача у команді. Використовуйте параметр -p без значення, а система сама запитає пароль;

DB_NAME - назва бази даних, дамп якої потрібно зробити;

DUPM_FILE.sql - файл, у який запишеться дамп бази даних;

Щоб імортувати дамп у базу даних використовуйте команду:

mysql -uDB_USER_NAME -hDB_HOST -p DB_NAME < DUPM_FILE.sql

У цьому прикладі ми не вказували пароль у команді.

Зверніть увагу на відмінність символів ">" та "<" у командах mysqldump, mysql.

Зміна прав доступу та власника

Для зміни прав доступу для файлів та папок, використовуйте команду chmod. Наприклад:

chmod 644 file.txt
chmod 755 folder1
chmod -R 755 folder2

Параметер -R дозволяє задіяти зміни рекурсивно.

Для зміни власника або групи використайте команду chown.

Наприклад:

chown username:groupname file.txt
chown username:groupname folder1
chown -R  username:groupname folder2 

Вивід інформації про використану пам'ять на диску

Виконайте команду df -h, щоб переглянути дані про місце на дисках.

Виконайте команду  du -sh ./*, щоб дізнатись інформацію про розмір файлів та папок у поточній директорії.