Інколи необхідно виконувати код Magento 2 за її межами. Це можна робити у таких випадках:

 - інтеграція Magento 2 з іншими фрейморками чи платвормами, які встановлені на тому ж веб-сервері,

-  швидкий тестовий виклик якогось методу, наприклад, крон задачі.

Для прикладу створіть файл test.php у корені Magento 2, помістіть у нього код:

<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

use Magento\Framework\App\Bootstrap;
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
$bootstrap = Bootstrap::create(BP, $_SERVER);
$obj = $bootstrap->getObjectManager();
$state = $obj->get(Magento\Framework\App\State::class);
$state->setAreaCode('adminhtml');
$object = $obj->create(\VendorName\ModuleName\Folder\Class::class);
$object->someMethod();


VendorName\ModuleName\Folder\Class - назва класу, метод якого ви хочете виконати;
someMethod - назва методу, який хочете виконати;
Увага! Переконайтесь у тому, що __DIR__ . '/app/bootstrap.php є коректним шляхом до app/bootstrap.php файлу Magento 2.

Запустити test.php можна у веб-браузері, або з командної стрічки:

php test.php