Якщо ви не знаєте, чи ваш веб-сервер добре налаштований і чи може він використовувати WebP, виконайте такі дії, щоб це перевірити:

1. Створіть новий файл testwebp.php у своєму кореневому каталозі Magento 2.

2. Додайте до нього цей код:

<?php 

$errorSufix = '<br/>Please enable it in your hosting configuration or ask the server administrator to help you with this.</strong>';

if (!function_exists('gd_info')) {
   echo ('<strong style="color:red">Error: GD is not enabled in PHP settings.' . $errorSufix);
exit(); } $hasWebP = false; foreach (gd_info() as $key => $value) { if (stristr($key, 'webp')) { $hasWebP = true; break; } } if (!$hasWebP) { echo ('<strong style="color:red">Error: WebP option is not enabled in PHP GD.' . $errorSufix);
exit(); } if (!function_exists('imagecreatefromwebp')) { echo ('<strong style="color:red">Error: imagecreatefromwebp function does not exist.' . $errorSufix);
exit(); } echo ('<strong style="color:green">Success.<br/>Your PHP settings are ready for WEBP.</strong>');

3. Збережіть файл.

4. Відкрийте цю URL-адресу у своєму браузері https://mydomain.com/testwebp.php.

Якщо ви не можете отримати доступ до testwebp.php у своєму браузері, спробуйте запустити цю CLI команду всередині папки Magento 2:

php testwebp.php

Якщо ви бачите повідомлення про успішну операцію — ваш сервер готовий до WebP і ви можете починати налаштовувати Magento 2 WebP Images.

Якщо ні, вам потрібно буде змінити налаштування PHP в панелі хостингу або попросити адміністратора сервера задати налаштування.