Якщо вам потрібно оновити розширення Magento 2 SMTP від Magepal, будь ласка, виконайте наведені нижче дії.

Примітка: інструкції з оновлення залежать від методу, яким було встановлено розширення.

Оновлення через composer 

Якщо модуль SMTP було встановлено через composer (перевірте чи існує папка vendor/magepal/magento2-gmailsmtpapp ), тоді вам потрібно запустити ці прості CLI команди в каталозі Magento 2:

composer remove magepal/magento2-gmailsmtpapp
composer require magepal/magento2-gmailsmtpapp ^x.x.x
# замініть x.x.x на версію, яку ви хочете використовувати
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Примітка: якщо ви не хочете, щоб ваш веб-сайт був недоступний під час розгортання статичного контенту, спробуйте команди для zero downtime deployment.

Оновлення через FTP

Якщо модуль SMTP було встановлено через FTP (перевірте чи існує папка app/code/MagePal/GmailSmtpApp), тоді виконайте наступні команди: 

  1. Зробіть backup папок app/code/MagePal/GmailSmtpApp та app/code/MagePal/Core на вашому сервері і видаліть їх.
  2. Запустіть CLI команди оновлення в каталозі Magento 2: 
mkdir app/code
mkdir app/code/MagePal
cd app/code/MagePal
wget https://github.com/magepal/magento2-gmail-smtp-app/archive/refs/heads/master.zip
unzip master.zip
rm master.zip
mv magento2-gmail-smtp-app-master GmailSmtpApp
wget https://github.com/magepal/magento2-core/archive/refs/heads/master.zip
unzip master.zip
rm master.zip
mv magento2-core-master Core
cd ../../..
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy