Розробка під Magento 2

 1. Меню адмін-панелі Magento 2

  Для управління меню адмін-панелі Magento 2 (додавання нових пунктів) служить файл etc/adminhtml/menu.xml.

  Дізнатись більше »
 2. Список ідентифікаторів елементів меню в адмін-панелі Magento 2

  Назва меню [ідентифікатор]

  Dashboard [Magento_Backend::dashboard]
  Sales [Magento_Sales::sales] Operations [Magento_Sales::sales_operation] Orders [Magento_Sales::sales_order] Invoices [Magento_Sales::sales_invoice] Shipments [Magento_Sales::sales_shipment] Credit Memos [Magento_Sales::sales_creditmemo] Billing Agreements [Magento_Paypal::paypal_billing_agreement] Transactions [Magento_Sales::sales_transactions]
  Дізнатись більше »
 3. Значення по замовчуванні для сторінки налаштувань Magento 2

  У попередній статті ми описали, як створити власну секцію на сторінці конфігурації Magento 2 (Stores > Configuration).

  Для того, щоб задати значення за замовчуванням полям налаштувань, необхідно у папці модуля створити файл

  etc/config.xml

  помістити у нього код:

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Store:etc/config.xsd">
      <default>
          <section_id>
              <group_id>
                  <field_id>default_value</field_id>
              </group_id>
          </section_id>
      </default>
  </config>

  Дізнатись більше »
 4. Створення конфігураційної секції (system.xml) у Magento 2

  Сторінку налаштування Magento 2 можна знайти в адмін-панелі Magento 2 > Stores > Configuration.

  Усі вкладки та форми цієї сторінки налаштовуються за допомогою файлу

  etc/adminhtml/system.xml

  Дізнатись більше »
 5. Створення таблиць в базі даних Magento 2

  Для додавання нової таблиці до бази даних Magento 2 необхідно створити файл у папці модуля:

  app/code/<VendorName>/<ModuleName>/Setup/InstallSchema.php

  помістіть у нього код:

  <?php
  namespace VendorName\ModuleName\Setup;
  use Magento\Framework\Setup\InstallSchemaInterface;
  use Magento\Framework\Setup\ModuleContextInterface;
  use Magento\Framework\Setup\SchemaSetupInterface;
  use Magento\Framework\DB\Adapter\AdapterInterface;
  class InstallSchema implements InstallSchemaInterface
  {
      public function install(SchemaSetupInterface $setup, ModuleContextInterface $context)
      {
          $installer = $setup;
          $installer->startSetup();
          //new table script will be there
          $installer->endSetup();
      }
  }

  Дізнатись більше »
 6. Режими роботи Magento 2

  Magento 2 може працювати у трьох режимах: default, developer та production.

  Після встановлення Magento 2 перебуває у default-режимі (default mod). Він призначений для користувачів, яким невідомо про можливість зміни режиму роботи Magento 2, і займає проміжне місце між developer та production станом. Цей режим не оптимальний для розробки та виробничого середовища (production environment). У ньому Magento 2 кешує статичні файли, не виводить помилки у бувер обміну (на екран), але вони записуються у файл логу (magento2_folder/var/log). 

  Дізнатись більше »
 7. Розробка модуля для Magento 2 (Частина 3)

  Створення першого блоку (Block.php + template.phtml + layout.xml)

  У попередній статті ми показали як вивести текст "Hello World" на власній сторінці. Тепер виведіть його у новому блоці.

   

  1. Додайте новий PHP class блоку.

  Створіть файл:

  app/code/<VendorName>/<ModuleName>/Block/SomeName.php

  помістіть у нього код:

  <?php
  namespace VendorName\ModuleName\Block;
  class SomeName extends \Magento\Framework\View\Element\Template
  {
      public function getWelcomeText()
      {
          return 'Hello World';
      }
  }

  SomeName - довільна назва у форматі CamelCase (верблюжий регістр).
  \Magento\Framework\View\Element\Template -  клас, від якого  унаслідуєте власний блок, що взаємодіє з темплейтом.
  getWelcomeText - створений нами публічний метод що повертатиме текст "Hello World". Ви самі можете придумати його назву.

  Дізнатись більше »
 8. Розробка модуля для Magento 2 (Частина 2)

  Magento 2 "Hello World". Перший контролер

  Для того, щоб вивести "Hello World" на власній сторінці у Magento 2 виконайте наступні кроки.

   

  1. Зареєструйте маршрутизатор (router) для вітрини (storefront).

  Створіть файл:

  app/code/<VendorName>/<ModuleName>/etc/frontend/routes.xml

  помістіть у нього код:

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:App/etc/routes.xsd">
  <router id="standard">
          <route id="VendorName_ModuleName" frontName="path">
              <module name="VendorName_ModuleName" />
          </route>
      </router>
  </config>

  У якості id маршрутизатора можна використовувати назву розробника (VendorName), з’єднану з назвою модуля (ModuleName).
  frontName використовується в URL для доступу до ваших контролерів.
  Обидві назви повинні бути унікальними.

   

  Дізнатись більше »
 9. Розробка модуля для Magento 2 (Частина 1)

  Як створити базовий Magento 2 модуль?

  Для створення мінімального модуля Magento 2 необхідно лише два файли: module.xml та registration.php.

  1. Спочатку створіть папку модуля:

  app/code/<VendorName>/<ModuleName>/

  та папку, у якій міститимуться конфігураційні файли модуля:

  app/code/<VendorName>/<ModuleName>/etc/

  Якщо папка app/code відсутня у вашій Magento 2 інсталяції - будь ласка створіть її.

  Дізнатись більше »
 10. Файлова структура модулів у Magento 2

  Модулі у файловій структурі Magento 2

  Файли модулів у Magento 2 розміщені у 2-х директоріях.

  1. app/code/<VendorName>/<ModuleName>/
  2. vendor/<vendor-name>/<module-name>/

  Vendor Name -  назва компанії/особи, що розробляє модуль. У перекладі з англійської "vendor"- постачальник.. У деяких випадках назва вендора може співпадати з назвою компанії замовника. Тому перед початком розробки нового модуля її варто узгодити. У прикладах ми послуговуємося своєю назвою - Magefan..

  Файли модулів, розроблені на замовлення чи модулі від інших компаній, встановлені за допомогою FTP, розміщені у папці app/code.

  У папці vendor розміщені модулі ядра Magento 2, а також модулі, які встановлені за допомогою Web Setup Wizard чи Composer. Модулі ядра Magento ви знайдете у папці vendor/magento.

  Цікаво знати:
  У репозиторії Magento 2 (dev вітка) на GitHub (https://github.com/magento/magento2) усі модулі ядра знаходяться  у папці app/code/Magento, а усі PHP бібліотеки у lib/internal/Magento. Ця структура використовувалася під час розробки Magento 2, задовго до офіційного релізу та існування папки vendor. Для зручності ця структура і досі застосовується на GitHub.

  Дізнатись більше »
Posts loader